-50%

กลยุทธ์การขายที่สร้างโอกาสทางการตลาด พิมพ์ครั้งที่ 3

฿44.00

  • ISBN: 9786165785969
  • ผู้เขียน: สมชาติ กิจยรรยง
  • สำนักพิมพ์: Smart Life
  • จำนวนหน้า: 112
  • Vendor: ALLDAY SHOPPING
  • ประเภทไฟล์: PDF

รายละเอียด

กลยุทธ์ที่เป็นแนวทางการขายเพื่อช่วงชิงส่วนแบ่งของตลาด เพื่อที่จะได้ครอบครองหรือการเพิ่มขึ้นของยอดขายของผลิตภัณฑ์ สินค้าหรือการบริการขององค์กรที่มีหรือขายอยู่ให้เป็นสินค้าแนวหน้าอยู่เสมอ หลีกลี้หนีไม่พ้นเรื่องการตลาดควบคู่กันกับกลยุทธ์การขายของนักขาย โดยฝ่ายบริหารการตลาดได้กำหนดกลยุทธ์ต่างๆ เพื่อให้นักขายดำเนินกิจกรรมไปตามแนวทางหรือกลยุทธ์ เช่น กลยุทธ์การลดราคา กลยุทธ์สินค้าราคาถูก กลยุทธ์สินค้าเชิดหน้าชูตา กลยุทธ์ขยายพันธุ์ กลยุทธ์การประดิษฐ์คิดค้นสินค้าใหม่ กลยุทธ์การปรับปรุงการบริการ กลยุทธ์การประดิษฐ์คิดค้นช่องทางการจำหน่าย กลยุทธ์การลดต้นทุนการผลิต กลยุทธ์การโฆษณาและส่งเสริมการขาย กลยุทธ์ราคาต่ำกว่าราคาตลาด กลยุทธ์ราคาที่ยืดหยุ่นได้ กลยุทธ์ราคาส่งเสริมการขาย ปัจจุบันนี้เรามักได้ยินการกล่าวถึงจริยธรรมหรือจรรยาบรรณในหลายอาชีพ จริยธรรมคือความถูกต้องในการปฏิบัติและคุณค่าทางศีลธรรม ดังนั้นการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ทางการตลาดเพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้บริโภคและมีเหตุผลตอบแทนตามวัตถุประสงค์ขององค์กรหรือบริษัทนั้น จะต้องไม่ก่อความเสียหายต่อสังคมส่วนรวม ความรับผิดชอบของนักการตลาดยุคก่อน มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ต่อลูกค้าเป็นสำคัญ แต่ในปัจจุบันมีความโน้มเอียงว่าไม่ใช่ ดังนั้นผู้บริหารธุรกิจนักขาย นักการตลาด จะต้องร่วมมือกันแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมกันต่อไปหนังสือเล่มนี้กล่าวถึงการใช้แนวความคิดทางการตลาดเพื่อนำมาปรับใช้ในการดำเนินการเพื่อใช้ทั้งเทคนิคศิลปะในการเสริมสร้างและบันดาลยอดขาย โดยในเนื้อหาได้กล่าวถึงเริ่มต้นให้กับนักขายให้ใช้หลัก 4ท. 5ย. และ 6ส. เพื่อการขายแบบมืออาชีพ อีกทั้งได้รับรู้ว่ารู้ไหมสิ่งที่ลูกค้าต้องการอะไรบ้าง ให้ได้ทราบกลยุทธ์การขายในสภาวะปัจจุบัน รู้การตลาดเพื่อการขายสำหรับนักขายได้ทราบถึงพฤติกรรมการซื้อของลูกค้าว่ามีแนวทางในการตัดสินใจอย่างไร หันมาใช้แนวทางการตลาดเพื่อการแข่งขันทางธุรกิจ โดยรับรู้แผนการตลาดเพื่อมาวางแผนในทำงานหรือการขายเพื่อให้ผู้อ่านได้สร้างพลังจิต สร้างภาพ สร้างความสำเร็จ โดยได้ให้ไอเดียใหม่ในการขายเชิงรุก ได้เห็นศิลปะและยุทธวิธีขายให้ชนะคู่แข่งสิ่งเล็กน้อยที่ไม่ควรละเลยในเรื่องศาสตร์และศิลป์ในการอ่านลูกค้าจากภาษาท่าทางเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินการขายให้ก้าวหน้าหรือก้าวไกล ตอนท้ายเล่มผู้เขียนได้กล่าวถึงแนวทางในการขายของ นักขายสินค้าอุตสาหกรรม แนวความคิดในการขายประกันภัยประกันชีวิตและกลยุทธ์การขายสินค้าต่างจังหวัด เพื่อการรับรู้สิ่งที่ดีมีประโยชน์และนำมาใช้ในอันที่จะบันดาลยอดขายให้เจริญเติบโตต่อไปไม่หยุดยั้ง

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “กลยุทธ์การขายที่สร้างโอกาสทางการตลาด พิมพ์ครั้งที่ 3”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Vendor Information

  • Vendor: up
  • 5.00 5.00 rating from 1 review