-20%

คนตายสอนคนเป็น

฿236.00

  • ISBN: 9786165788700
  • ผู้เขียน: รศ.ดร.สุขพัฒน์ อนนท์จารย์.
  • สำนักพิมพ์: MD
  • จำนวนหน้า: 336
  • Vendor: ALLDAY SHOPPING
  • ประเภทไฟล์: PDF

รายละเอียด

ประเพณีเกี่ยวกับงานศพเป็นประเพณีที่ใกล้ตัวมากที่สุด กิจกรรมในงานก็มักแฝงไปด้วยปรัชญาธรรมทางพระพุทธศาสนา เพื่อให้เข้ากับสังคมยุคปัจจุบันจึงได้ตั้งชื่อหนังสือเล่มนี้ว่า คนตายสอนคนเป็น ข้อมูลต้นฉบับปรับปรุงมาจากเรื่อง ปริศนาปรัชญาธรรมในประเพณีการบำเพ็ญกุศลศพ เคยจัดพิมพ์ไปแล้วครั้งหนึ่งในนามสำนักพิมพ์ ลูก ส.ธรรมภักดี ได้รับการตอบรับจากผู้สนใจเป็นอย่างดียิ่ง จึงได้คิดปรับปรุงเนื้อหาใหม่ให้เข้ากับสังคม โดยเพิ่มเติมเนื้อหาบางส่วนเข้าไปอีกหนังสือเล่มเล็กพอเหมาะต่อการพกพา เนื้อหาทั้งหลายก็กล่าวถึงเฉพาะความตาย ความหมายของการตายตามคติความเชื่อทางพระพุทธศาสนา และปริศนาธรรมในประเพณีบำเพ็ญกุศลศพมีทั้งหมด ๖๒ ปริศนาธรรม ผู้เขียนได้ศึกษาค้นคว้าจากเอกสารตำ ราต่างๆ และสอบถามจากท่านผู้รู้ทั้งหลาย ปริศนาบางอย่างต้นฉบับเดิมเป็นภาษาท้องถิ่น เช่น ภาษาท้องถิ่นอีสาน ภาษาท้องถิ่นเหนือ เป็นต้น ได้นำ มาแปลเป็นภาษาไทยกลาง สำนวนภาษาก็พยายามใช้สำนวนภาษาร่วมสมัยให้มากที่สุด เพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ปราชญ์ผู้ฉลาดทั้งหลายได้นำมาผูกเป็นเงื่อนงำเพื่อให้แก้ให้ทาย ซึ่งเป็นวิธีการถ่ายทอดเป็นการนำ เสนอธรรมในอีกวิธีการหนึ่ง มีความหลากหลายวิธีการในการศึกษาคำ สอนของพระพุทธเจ้า จึงเป็นกระบวนการที่ชวนให้ติดตาม และเป็นบ่อเกิดแห่งการวิเคราะห์สังเคราะห์

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “คนตายสอนคนเป็น”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Vendor Information

  • Vendor: up
  • 5.00 5.00 rating from 1 review