-20%

คมปัญญา ปรัชญาจีนสอนให้เป็นมังกร พิมพ์ครั้งที่ 3

฿236.00

  • ISBN: 9786165783941
  • ผู้เขียน: ทศ คณนาพร
  • สำนักพิมพ์: Happy Book
  • จำนวนหน้า: 368
  • Vendor: ALLDAY SHOPPING
  • ประเภทไฟล์: PDF

รายละเอียด

หลักปรัชญาแห่งชาวจีนนั้นดำารงอยู่มาอย่างเนิ่นนาน ทุกยุคทุกสมัยต่างถูกนำามาใช้ด้วยจุดประสงค์ต่างๆ กันไป บ้างก็นำาไปสร้างประเทศ ทำาการรบ ใช้ดำาเนินชีวิต เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ทำาให้เห็นได้ว่าปรัชญาจีนนั้นเป็นคำาสอนที่ไม่ตายตัวไปเสียทีเดียว สามารถปรับเปลี่ยนนำาไปใช้ได้หลายสถานการณ์ ขึ้นอยู่ที่ว่าผู้ใช้นั้นจะมีความสามารถนำาไปพลิกแพลงมากน้อยเพียงใดจนมาถึงยุคปัจจุบันนี้ หลักปรัชญาจีนก็ยังไม่เคยลืมเลือนไปจากความทรงจำาของชาวโลก แต่กลับเป็นที่รู้จักกว้างขวางกว่าเดิมด้วยซ้ำา ซึ่งแต่เดิมนั้นหลักปรัชญาอาจจะใช้เฉพาะในดินแดนมังกร แว่นแคว้นที่อยู่ใกล้เคียงหรือมีความสัมพันธ์ด้วยเท่านั้น แต่ทุกวันนี้ได้ถูกเผยแพร่ออกไปให้ชาวโลกทั่วทุกมุมโลกได้ลิ้มรสศาสตร์แห่งปัญญานี้กันโดยทั่วหน้าด้วยความนิยมดังกล่าวย่อมเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นแล้วว่า ปรัชญาจีนเหล่านั้นสามารถที่จะนำาไปใช้ได้จริงและใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่ง ซึ่งบุคคลสำาคัญหลายท่านในประวัติศาสตร์จีนต่างก็ใช้เป็นเข็มทิศนำาพาชีวิตไปสู่เส้นทางแห่งความสำาเร็จมาด้วยกันทั้งนั้น

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “คมปัญญา ปรัชญาจีนสอนให้เป็นมังกร พิมพ์ครั้งที่ 3”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Vendor Information

  • Vendor: up
  • 5.00 5.00 rating from 1 review