-50%

ครบเครื่องเรื่องมะพร้าว พิมพ์ครั้งที่ 2

฿250.00

  • ISBN: 9786165786454
  • ผู้เขียน: ณัฏฐ์ชญามนต์ ดินรมรัมย์
  • สำนักพิมพ์: เพชรนาคา
  • จำนวนหน้า: 464
  • Vendor: ALLDAY SHOPPING
  • ประเภทไฟล์: PDF

รายละเอียด

“มะพร้าว” นับเป็นพืชที่มีความผูกพันกับวิถีชีวิตของคนไทยมานาน เพราะนอกจากเป็นพืชที่นำมาทำอาหารคาวหวานแล้ว ยังมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต ความเชื่อของคนไทยมาแต่โบราณตั้งแต่เกิดจนตาย อีกทั้งในปัจจุบันมะพร้าวก็นับเป็นผลไม้ส่งออกที่สร้างรายได้ให้แก่ประเทศจำนวนนับพันล้านบาท ดังนั้นการผลิตมะพร้าวในประเทศไทยให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ จึงเป็นสิ่งที่ควรมีการพัฒนาอย่างครบวงจรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปรับปรุงพันธุ์ เทคโนโลยีการผลิต การเขตกรรม การแปรรูป รวมถึงการตลาด ดังนั้นหนังสือเล่มนี้จึงมีการเรียบเรียงขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นของ มะพร้าวแกง มะพร้าวน้ำหอม และมะพร้าวกะทิ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าว และผู้ที่สนใจได้ศึกษาหาความรู้เบื้องต้น เพื่อเป็นทางเลือกให้กับเกษตรกรผู้ปลูก เทคโนโลยีการผลิต เขตกรรมช่วยในการเพิ่มปริมาณและคุณภาพผลผลิต การแปรรูปภายในชุมชน กลุ่มเกษตรกร หรือเป็นวัตถุดิบเข้าสู่โรงงานอุตสาหกรรมในการแปรรูป รวมถึงการส่งเสริมด้านการตลาดในการส่งออกสินค้า เพื่อสามารถแข่งขันกับประเทศอื่นๆ ได้โดยหนังสือเล่มนี้มีความสมบูรณ์ขึ้นได้ด้วยการได้รับความอนุเคราะห์ข้อมูลทางวิชาการจาก คณะผู้เชี่ยวชาญด้านพืชสวน สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร และความรู้จากประสบการณ์จริงของกลุ่มเกษตรกรมืออาชีพจากสวนต่างๆ ทั้งนี้ผู้เรียบเรียงและทางสำนักพิมพ์ฯ ใคร่ขอขอบคุณ นักวิชาการสถาบันวิจัยพืชสวน เกษตรกรชาวสวนมะพร้าว ผู้ประกอบการโรงงานผลิตและจำหน่ายมะพร้าว และทุกๆ ท่านที่มีส่วนทำให้หนังสือเล่มนี้สำเร็จขึ้นมาได้ ณ โอกาสนี้

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ครบเครื่องเรื่องมะพร้าว พิมพ์ครั้งที่ 2”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Vendor Information

  • Vendor: up
  • 5.00 5.00 rating from 1 review