-20%

คู่มือปฏิบัติการป้องกันและกำจัดศัตรูที่สำคัญ พืชเศรษฐกิจ ข้าว ผัก ผลไม้

฿236.00

  • ISBN: 9786165788687
  • ผู้เขียน: พินิจ จันทร และคณะ
  • สำนักพิมพ์: เพชรพินิจ
  • จำนวนหน้า: 336
  • Vendor: ALLDAY SHOPPING
  • ประเภทไฟล์: PDF

รายละเอียด

ศัตรูพืชจัดว่าเป็นปัญหาสำคัญของการทำลายเกษตรกรรมประมาณว่ากว่า 30% ของผลผลิตพืชอาหารของโลกต้องลดลงเนื่องจากการทำลายและการรบกวนของศัตรูพืช ทำให้เกษตรกรต้องหาหนทางและวิธีการต่างๆ เพื่อนำมาใช้ในการควบคุมและกำจัดศัตรูพืชดังกล่าวสำหรับประเทศไทย มีรายงานว่าในแต่ละปีประมาณการสูญเสียผลผลิตถึง 10-30% ด้วยเหตุนี้จึงจำเป็นที่จะต้องศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับศัตรูพืชและวิธีการควบคุม เพื่อทำให้ได้ผลผลิตตามเป้าหมายที่วางไว้ ไม่ว่าจะเป็นชนิดของศัตรูพืช แหล่งที่มาของศัตรูพืช สาเหตุการแพร่ระบาดของศัตรูพืช ปัจจัยที่ควบคุมการแพร่ระบาด ความเสียหายเนื่องจากศัตรูพืช ระดับของความเสียหายหลักการควบคุมศัตรูพืช วิธีการควบคุมศัตรูพืชและหลักปฏิบัติในการกำจัดศัตรูพืชโดยวิธีใช้สารเคมี เป็นต้นทั้งหมดนี้ ทางสำนักพิมพ์ได้รวบรวมและเรียบเรียงเอาไว้ในเล่มอย่างครบถ้วน สามารถใช้เป็นเครื่องมือเพื่อนำไปใช้ปฏิบัติตามหลักวิชาการได้ตรงเป้าประสงค์ต่อไป

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “คู่มือปฏิบัติการป้องกันและกำจัดศัตรูที่สำคัญ พืชเศรษฐกิจ ข้าว ผัก ผลไม้”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Vendor Information

  • Vendor: up
  • 5.00 5.00 rating from 1 review