-20%

คู่มือสุดยอดปุ๋ยทำเอง ช่วยลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต

฿204.00

  • ISBN: 9786165788106
  • ผู้เขียน: พินิจ จันทร
  • สำนักพิมพ์: เพชรพินิจ
  • จำนวนหน้า: 256
  • Vendor: ALLDAY SHOPPING
  • ประเภทไฟล์: PDF

รายละเอียด

ปุ๋ยที่ใช้ในการเกษตร เราสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ1. ปุ๋ยอินทรีย์ ได้แก่ ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด และวัสดุเหลือใช้พวกอินทรีย์สาร 2. ปุ๋ยเคมี หรือปุ๋ยวิทยาศาสตร์ ที่ได้มาจากการผลิตหรือสังเคราะห์ทางอุตสาหกรรมจากแร่ธาตุต่างๆการที่ชาวสวนชาวไร่เลือกใช้ปุ๋ยเคมีในปริมาณมากๆ และต่อเนื่อง ส่งผลทำให้เกิดปัญหาในหลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพของผู้ใช้ที่ต้องรับสารเคมีอยู่เป็นประจำแล้ว ดินก็ยังเสื่อมสภาพไม่สามารถปลูกอะไรได้งอกงามดังเดิมจากปัญหาดังกล่าวจึงได้มีการรณรงค์ให้เกษตรกรหันมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพกันมากขึ้น เพื่อสุขภาพที่ดีของเกษตรกรแล้ว ผักและผลไม้ที่ได้จากการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ก็ปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคอีกด้วย และที่สำคัญยังช่วยประหยัดต้นทุนในการซื้อปุ๋ยเคมี ได้ในปริมาณที่สูงมากในแต่ละปีหวังให้ผู้อ่านสามารถนำสูตรปุ๋ยที่ได้อธิบายในเล่มนี้ ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ได้มากที่สุด

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “คู่มือสุดยอดปุ๋ยทำเอง ช่วยลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Vendor Information

  • Vendor: up
  • 5.00 5.00 rating from 1 review