-20%

จากสำเภาสู่โพธิสมภาร

฿180.00

  • ISBN: 9786165789714
  • ผู้เขียน: ปเรตร์ อรรถวิภัชน์
  • สำนักพิมพ์: บันทึกสยาม
  • จำนวนหน้า: 224
  • Vendor: ALLDAY SHOPPING
  • ประเภทไฟล์: PDF

รายละเอียด

หนังสือ “จากสำเภาสู่โพธิสมภาร” เกิดจากแรงผลักดันของ พันตำรวจเอก(พิเศษ) จุลชิต โปษยานนท์ และญาติๆ อีกจำนวนหนึ่งที่ตระหนักว่า เรื่องราวของสกุลโปษยานนท์ ซึ่งเป็นลูกหลานจีนแต้จิ๋วที่มาตั้งรกรากในแผ่นดินสยามนั้น มิได้มีค้นคว้าเพิ่มเติมนับตั้งแต่การจัดทำหนังสือ ”พระคุณพ่อ” เมื่อปีพ.ศ.๒๕๒๐ และในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาก็มีการค้นพบข้อมูลใหม่ๆ ที่ยังไม่เคยมีการเผยแพร่มาก่อน รวมทั้งในปัจจุบัน สมาชิกสกุลโปษยานนท์รุ่นหลังก็มีหน้าที่การงาน รวมทั้งมีเรื่องราวที่น่าสนใจ คู่ควรแก่การบันทึกเผยแพร่ เพื่อให้ลูกหลานหรือบุคคลทั่วไปได้มีโอกาสติดตามการตั้งชื่อของหนังสือเล่มนี้ มีที่มาจากชีวิตและภูมิหลังของ “เจ๊สัวล่อแช”บรรพบุรุษของสกุลโปษยานนท์ ที่อพยพข้ามน้ำข้ามทะเลจากจังหวัดแต้จิ๋วมาเสี่ยงโชคที่แผ่นดินสยามในสมัยรัชกาลที่ ๒ และได้มีโอกาสเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี อีกทั้งลูกหลานรุ่นต่อๆ มายังได้ถวายงานรับใช้เบื้องพระยุคลบาทอย่างต่อเนื่อง จนได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานนามสกุล “โปษยานนท์” จากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ และมีความมั่นคง อยู่เย็นเป็นสุขมาจวบจนทุกวันนี้ผู้เขียนขอขอบพระคุณ คุณสุภาพ (โปษยานนท์) อิงคะวัต รองศาสตราจารย์ คุณหญิงวินิตา ดิถียนต์ และศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ ที่กรุณาเป็นที่ปรึกษาในการจัดทำหนังสือ รวมไปถึง นางภัสสรา จารุมณี นางพัฒนวดี ศุภพิพัฒน์นายสุทธิศักดิ์ บำรุงตระกูล นางวิภาศิริ ซอโสตถิกุล นายธะเรศ โปษยานนท์ ดร.พิพัฒน์พงศ์ โปษยานนท์ นางสาวฐิตาพร โปษยานนท์ นายพันธุ์นุชิต โปษยานนท์นางสาวพัชราวดี ศุภพิพัฒน์ นางสาวจุลดา โปษยานนท์ และญาติทุกๆ ท่านที่ให้การสนับสนุนข้อมูล พร้อมทั้งภาพถ่าย และขอขอบพระคุณ คุณพิมพ์ประไพ พิศาลบุตรและอาจารย์เศรษฐพงษ์ จงสงวน ที่กรุณาช่วยแปลภาษาจีนโบราณบนป้ายดวงวิญญาณ หรือ “แกซิ้ง” ของบ้านโปษ์กี่ อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการสืบค้นประวัติความเป็นมาของบรรพบุรุษสกุลโปษยานนท์

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “จากสำเภาสู่โพธิสมภาร”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Vendor Information

  • Vendor: up
  • 5.00 5.00 rating from 1 review