-20%

มาสเตอร์โค้ช

฿156.00

  • ISBN: 9786165787710
  • ผู้เขียน: ราชรามัญ
  • สำนักพิมพ์: MD
  • จำนวนหน้า: 144
  • Vendor: ALLDAY SHOPPING
  • ประเภทไฟล์: PDF

รายละเอียด

การโค้ช…เป็นศาสตร์ที่ได้รับการยอมรับในสหรัฐอเมริกาและยุโรปอย่างมาก แพทย์หลายคนที่นั่นใช้หลักการนี้ศาสตร์นี้เพื่อช่วยเหลือผู้คนที่เจ็บป่วยในทุกๆ มิติหนังสือเล่มหนึ่งที่กล่าวอ้างถึงทฤษฎีของนักจิตวิทยามนุษยศาสตร์ชาวอเมริกันเชื้อสายยิวท่านหนึ่ง คือ ศ.ดร.อับราฮัม มาสโลว์ ที่เรานิยมเรียกว่า “ทฤษฎีมาสโลว์” นับได้ว่าเป็นทฤษฎีที่นำ เสนอความต้องการของมนุษย์ที่พึงควรจะมีได้อย่างครบครันบันไดขั้นแรก ปัจจัยสี่ คือ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรคบันไดขั้นที่สอง ความปลอดภัยในชีวิตบันไดขั้นที่สาม การได้รับการยอมรับบันไดขั้นที่สี่ เกียรติยศบันไดขั้นที่ห้า ได้ทำ ในสิ่งที่อยากทำ แต่มีคุณค่า (จะทางด้านสังคมและจิตใจแล้วแต่บุคคล)หลายคนได้ยึดเอาทฤษฎีนี้เป็นตัวตั้ง และพยายามที่จะดำ เนินรอยตามไปทีละขั้นเพื่อให้ไปสู่จุดมุ่งหมาย แต่วิธีทำ ของแต่ละคนนั้นย่อมจะมีความแตกต่างกันออกไปว่าจะทำ ด้วยวิธีการใดก็ตาม และเมื่อใดที่ชีวิตเขาติดล็อกทางความคิด ไม่ว่าจะเป็นเพราะบันไดขั้นไหนก็ตาม การโค้ชก็สามารถช่วยได้จริงเล่มนี้ผู้เขียนได้นำ เอาหลักวิชาโค้ชมารวบรวมเอาไว้อย่างครบสมบูรณ์ ทางสำ นักพิมพ์จึงจัดพิมพ์ขึ้นมาและใช้ชื่อว่า มาสเตอร์โค้ชเพราะชื่อนี้สมควรอย่างยิ่ง

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “มาสเตอร์โค้ช”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Vendor Information

  • Vendor: up
  • 5.00 5.00 rating from 1 review