-20%

สำเร็จได้เพราะรู้กลยุุทธ์ผููกใจเจ้านาย

฿172.00

  • ISBN: 9786165787772
  • ผู้เขียน: ณรงค์วิทย์ แสนทอง
  • สำนักพิมพ์: ต้นคิด
  • จำนวนหน้า: 160
  • Vendor: ALLDAY SHOPPING
  • ประเภทไฟล์: PDF

รายละเอียด

ถ้าให้คนทำงานนิยามหรือจำกัดความเกี่่ยวกับเจ้านายตัวเอง 3 คำ แบบขอ 3 คำ ตามที่สมัยนี้กำลังนิยมกันจะต้องมีคำเหล่านี้หลุดออกมา เช่น เอาดี เข้าตัว จอมจู้จี้ขี้ลำเอียง เลี่ยงงานหนัก ฯลฯซึ่่งไม่ว่าจะเป็นคำนิยามแบบไหนก็ล้วนแต่เป็นนิยามในเชิงลบ (ที่เจือปนไปด้วยอคติ) ทั้้งนั้้นนั่่นเพราะส่วนใหญ่ด้วยตำแหน่ง หน้าที่่ของความเป็นลูกน้อง ที่่เมื่่อทำงานกับเจ้านายไปสั กพักจะเริ่่มสะสมทัศนคติเชิงลบต่อเจ้านายมากขึ้้น จากคะแนนเต็มร้อยเปอร์เซ็็นต์ในช่วงแรกๆ ก็ค่อยๆ ลดลง จนบางคนอาจให้เหลือศูนย์และติดลบไปเลยก็มีในฐานะที่ผมเคยเป็นทั้้งลูกน้องและหัวหน้า ผมพบว่าคนเรานั้้นไม่มีใครสมบูรณ์แบบร้อยเปอร์เซ็็นต์ทุกคนไม่ใช่ Perfect Man และPerfect Woman ที่่จะมีความสมบูรณ์ไม่มีที่่ติทุกคนมีด้านไม่ดีของตัวเองด้วยกันทั้้งนั้้น เพราะฉะนั้้นการเป็นลูกน้องในที่่ทำงานย่อมต้องมีโอกาสเจอปัญหาต่างๆ นานากับเจ้านาย กับเจ้านายคนนี้ก็เจออีกอย่าง เจ้านายคนนั้นอาจเจออีกอย่าง แต่ถ้าเลือกได้ที่จะทำให้ปัญหาเหล่านั้นน้อยลงหรือหมดไป คุณต้องเป็นฝ่ายรุกแก้ปัญหาและควบคุมเจ้านายเสียเองจากประสบการณ์ตรงที่่ผมได้พบเจอมาในการทำงาน และในฐานะที่เป็นที่ปรึกษาส่วนบุคคลให้กับคนทำงานในองค์กรต่างๆ ปัญหาหนึ่งที่ผมต้องให้คำปรึกษาอยู่ เสมอคือ ปัญหาที่่เกิดจากเจ้านายผมจึงอยากถ่ายทอดประสบการณ์เหล่านี้้ให้ใครหลายคนที่กำลังมีปัญหากับเจ้านาย เป็นฝ่ายพลิกสถานการณ์มาอยู่ เหนือกว่า การขีดทางให้เจ้านายเดินนั้้นเป็นเรื่่องท้าทาย แต่ไม่ยากอย่างที่คิดเพียงคุณเข้าใจ รู้ใจ และสามารถซื้้อใจนายมาอยู่ในกำมือของคุณได้สำเร็จ เมื่อนั้นการทำงานในชีวิตประจำวันของคุณก็จะมีแต่ความสุขและสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีอย่างแน่นอน

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “สำเร็จได้เพราะรู้กลยุุทธ์ผููกใจเจ้านาย”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Vendor Information

  • Vendor: up
  • 5.00 5.00 rating from 1 review