-20%

เก่งไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น

฿236.00

  • ISBN: 9786165783750
  • ผู้เขียน: ธนศักดิ์ ศิริคะเณรัตน์ กฤษณะ มณีสอดแสง เพชรศรี ลิมปิบันเทิง
  • สำนักพิมพ์: I Love CU
  • จำนวนหน้า: 336
  • Vendor: ALLDAY SHOPPING
  • ประเภทไฟล์: PDF

รายละเอียด

การเรียนเรื่องไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นชั้นต้นถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยให้การเรียนภาษาญี่ปุ่นของนักเรียน นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไปมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น เนื่องจากได้มีการทำความเข้าใจในหลักต่างๆ อย่างกระจ่างชัดเก่ง ไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่น ชั้นต้น เล่มนี้ ถือเป็น หนังสืออีกเล่ม หนึ่งที่มีความครบครัน และคัดสรรเนื้อหาได้อย่างครบถ้วนโดยนักเรียนที่เรียนภาษาญี่ปุ่น ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที 4-6 หรือนักศึกษาในมหาวิทยาลัยที่กำลังศึกษาภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น ก็สามารถใช้อ่านเพื่อทบทวนบทเรียน และเตรียมตัวสอบได้ นอกจากนี้ผู้ที่สนใจจะเตรียมตัวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ระดับ N4-N5 ก็สามารถใช้หนังสือเล่มนี้ได้เช่นเดียวกันเพราะเนื้อหาภายในเลม่ ไดจั้ดเรียงไวยากรณต์ ามเนื้อหาของหลักสูตรอย่างเป็น หมวดหมู่ พร้อมได้สรุปกลุ่มคำศัพท์ที่จำเป็นจะต้องรู้และต้องใช้ในการสอบ และมีแบบฝึกหัดทบทวนท้ายบทพร้อมเฉลยอย่างละเอียดจำนวน 6 ชุดด้วยกัน ทั้งยังเสริมด้วยบทสรุปพื้นฐานไวยากรณ์อีกด้วยทางสำนักพิมพ์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะช่วยเอื้อประโยชน์ และเสริมสร้างพื้นฐานทางไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นที่ดีให้แก่ผู้เรียนตามความตั้งใจของคณะผู้เขียนทุกประการ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “เก่งไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Vendor Information

  • Vendor: up
  • 5.00 5.00 rating from 1 review