-20%

เคล็ด (ไม่) ลับ แก้กรรมด้วยตนเอง

฿180.00

  • ISBN: 9786165783217
  • ผู้เขียน: พินิจ จันทร
  • สำนักพิมพ์: เพชรพินิจ
  • จำนวนหน้า: 360
  • Vendor: ALLDAY SHOPPING
  • ประเภทไฟล์: PDF

รายละเอียด

ความหมายของ “กรรม” ในพุทธศาสนา ถ้าไม่มีเจตนาไม่เรียกว่ากรรมดั่งที่พระพุทธองค์ได้ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราขอบอกว่าเจตนาคือกรรมเมื่อมีเจตนาแล้ว คนเราก็ลงมือกระทำการด้วยกายด้วยวาจาและด้วยใจ (คือ กรรรม)เรื่องกรรมนี้มีความละเอียดอ่อนลึกซึ้งมาก โดยแบ่งตามที่กระทำเอาไว้ได้ 3 ทาง คือ1. กายกรรม ได้แก่ การกระทำทางกาย เช่น ฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกาม2. วจีกรรม ได้แก่ กระทำทางพูดจา ได้แก่ พูดเท็จ พูดหยาบพูดส่อเสียด และพูดเพ้อเจ้อ3. มโนกรรม คือ กรรมที่เกิดจากความคิด ได้แก่ โลภ โกรธหลง ซึ่งข้อท้ายนี้มีความสำคัญทั้งนี้ ถ้าทำร้ายคนหรือสัตว์ ทุกคนรู้ว่าเป็นบาปกรรมแต่การคิดร้ายอยู่ในใจแท้ๆ ไม่มีใครรู้ไม่น่ามีข้อเสียอะไรแต่ในทางพุทธศาสนาก็ถือว่าเป็นกรรมโดยสรุป “กรรม” ก็คือ การกระทำไม่ว่าจะด้วยกาย วาจาใจ ดังนั้นแก้กรรม ก็คือ แก้การกระทำ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “เคล็ด (ไม่) ลับ แก้กรรมด้วยตนเอง”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Vendor Information

  • Vendor: up
  • 5.00 5.00 rating from 1 review