-20%

เปลี่ยนชื่อให้ปัง ตั้งชื่อให้รวย คู่มือเสริมสิริมงคล ตามหลักทักษาพยากรณ์

฿196.00

  • ISBN: 9786165783767
  • ผู้เขียน: ส. ศิวโรจน์
  • สำนักพิมพ์: เพชรประกาย
  • จำนวนหน้า: 192
  • Vendor: ALLDAY SHOPPING
  • ประเภทไฟล์: PDF

รายละเอียด

ชื่อเปรียบได้ดั่งตัวแทนของคนคนนั้้น บางครั้้งคนอื่นอาจจะได้ยิน ชื่่อของเรา หรือรู้จักชื่อของเราก่อนจะเห็นหน้าค่าตากันด้วยซํ้า หากชื่อ เป็นสิริมงคล ก็ย่อมเกื้อหนุนให้เจ้าของชื่อมีความเจริญรุ่งเรือง และในทาง ตรงกันข้าม หากชื่อไม่เป็นมงคลแก่ตัว ก็ย่อมจะฉุดรั้งให้ตกต่ำได้เช่นกัน การตั้งชื่อตามหลักโหราศาสตร์ไทยมีใช้อยู่ด้วยกันหลายตำรา แต่ที่ นิยมกันมากคือ “ภูมิทักษา” เพราะเข้าใจง่ายและมีความซับซ้อนน้อย กว่าหลักโหราศาสตร์อื่นๆ เพียงแค่รู้ว่าอักษรกาลกิณีของแต่ละวันมีอะไร บ้างก็ให้เลี่ยงเสีย ท่านก็จะได้ชื่อมงคลตามหลักภูมิทักษาไม่ยาก แต่หากใช้เพียงแค่ภูมิทักษา ความเป็นมงคลของชื่่อก็เพียงช่วย เสริมและแก้ไขในภูมิต่างๆ เพื่่อให้ได้ชื่ออันมีความเป็นสิริมงคลอย่างสูงสุด “เปลี่่ยนชื่่อให้ปัง ตั้้งชื่่อให้รวย คู่มือเสริมสิริมงคล ตามหลักทักษา พยากรณ์” จึงใช้โหราศาสตร์ไทยสองแขนงมาเชื่่อมโยงกัน นั่นคือ ภูมิทักษา และเลขศาสตร์ เพื่่อคัดเลือกชื่่อที่่เป็นมงคลมาเป็นตัวเลือกให้แก่ท่าน รวมถึงยังมีเลขนำ โชคของแต่ละวัน เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคล ให้แก่ท่านมากที่สุด เพราะในบางครั้้งชื่ออาจจะเป็นมงคลอยู่แล้ว หากแต่ เกื้้อหนุนได้ไม่ครบทุกด้าน เลขนำ โชคก็จะช่วยเสริมและแก้ไขให้เกิดความ เป็นสิริมงคลได้ในทุกๆ วัน “เปลี่่นชื่่อให้ปังชื่อให้รวย คู่มือเสริมสิริมงคล ตามหลัก ทักษาพยากรณ์” จะช่วยให้ชื่อของท่านเป็นมงคลแก่ตัว เสริมทั้งในเรื่่อง โชคลาภ ความเป็นอยู่ และหน้าที่่การงานให้เจริญรุ่งเรือง

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “เปลี่ยนชื่อให้ปัง ตั้งชื่อให้รวย คู่มือเสริมสิริมงคล ตามหลักทักษาพยากรณ์”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Vendor Information

  • Vendor: up
  • 5.00 5.00 rating from 1 review