-20%

เป็น YouTuber เงินล้าน ด้วยมือถือเครื่องเดียว

฿212.00

  • ISBN: 9786165789455
  • ผู้เขียน: ธวัชชัย สุขุม
  • สำนักพิมพ์: เช็ก
  • จำนวนหน้า: 160
  • Vendor: ALLDAY SHOPPING
  • ประเภทไฟล์: PDF

รายละเอียด

You Tuber คืออาชีพในฝันของคนยุคนี้เพราะเป็นอาชีพอิสระ ไม่ถูกใครควบคุมยังได้ทำในสิ่งที่รักแล้วยังมีรายได้เข้ามาอีกหลายช่องทาง ยิ่งเห็นคนที่ประสบความสำเร็จแล้วได้เงินจาก YouTube เดือนละเป็นแสนๆ มาออกรายการหรือมาให้สัมภาษณ์ในแต่ละช่องทางก็ยิ่งเป็นแรงผลักดันให้หลายคนอยากลุยในเส้นทางสายนี้้ ทว่าพอหลายคนกระโดดลงมาทำสิ่่งที่่ทุกคนพบและพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า “มันยากกว่าที่่คิด ตอนที่่ดูคนอื่่นทำดูง่ายจังแต่พอมาทำเองแค่หยิบมือถือขึ้้นมาถ่ายก็พูดไม่ออกแล้ว ไม่รู้จะเริ่่มอย่างไรดี”คุณผู้อ่านเชื่่อไหมครับว่า ที่่คนส่วนใหญ่ทำไม่ได้เพราะเขาไม่รู้เทคนิคการเป็น YouTuber หรือบางคนอาจจะรู้แต่ยังไม่เข้าใจเท่าใดนัก นี่่คือเหตุุผลที่่ผู้เขียน เขียน “เป็น YouTuber เงินล้าน ด้วยมือถือเครื่องเดียว” ขึ้้นมาเพื่่อตอบโจทย์ความต้องการของคนรุ่นใหม่ที่ต้องการจะสร้างรายได้แบบหลักแสนหลักล้านบนช่องทาง YouTube ด้วยมือถือเครื่่องเดียวโดยเนื้้อหาทั้้งหมดในหนังสือเล่มนี้้ถ่ายทอดมาจากประสบการณ์การเป็น YouTuber ของผู้เขียนที่่ประสบความสำเร็จในระดับหนึ่่งในการทำช่อง Beeyond Channel ซึ่่งเป็นช่องที่่มุ่งเน้นการให้ความรู้จนมียอดวิว รวมกว่า 11 ล้านวิวโดยแต่ละคลิปสร้างรายได้ให้ผู้เขียนในแบบที่่เป็น Passive Income อยู่ทุุกเดือน และ ผู้เขียนก็็หวังว่าคุุณผู้อ่านทุุกท่านจะนำความรู้และเทคนิคเหล่านี้้ไปปรับใช้จนประสบความสำเร็จตามที่่มุ่งหวัง

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “เป็น YouTuber เงินล้าน ด้วยมือถือเครื่องเดียว”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Vendor Information

  • Vendor: up
  • 5.00 5.00 rating from 1 review