-19%

แนวทาง…และแบบอย่างการลงทุนปลูกผักไร้ดินเพื่อการค้าครบวงจร พิมพ์ครั้งที่ 2

฿64.00

  • ISBN: 9786165786461
  • ผู้เขียน: พัชรี สำโรงเย็น
  • สำนักพิมพ์: เพชรนาคา
  • จำนวนหน้า: 24
  • Vendor: ALLDAY SHOPPING
  • ประเภทไฟล์: PDF

รายละเอียด

ต้อง ยอมรับว่าอาชีพหลักของคนไทยกว่าครึ่งคือการทำการเกษตร ซึ่งปัญหาหลักของเกษตรกรส่วนใหญ่ก็หนีไม่พ้นเมื่อปลูกพืซผักผลไม้แล้วได้ผลผลิตต่ำ ไม่มีคุณภาพ หรือถูกคุกคามจากโรคและแมลงศัตรูอยู่ตลอด ทำให้ต้องเสียเงินในการใช้ปุ๋ยยาในการช่วยบำรุงและป้องกันกำจัดแมลง จนไม่สามารถควบคุมต้นทุนได้ อีกทั้งสารเคมีและยากำจัดแมลง ยังทำลายสุขภาพของผู้ปลูกและผู้บริโภคอีกด้วย โดยเฉพาะส่งผลกระทบเป็นอย่างมากสำหรับการผลิตในระดับการค้าด้วยเหตุนี้จึงมีการนำ “การปลูกพืซไร้ดิน” เทคโนโลยีการผลิตพืชโดยไม่ใช้ดินเข้ามาใช้ เพื่อเป็นตัวเลือกให้กับเกษตรกรในการทำการเกษตรเชิงพาณิชย์ หลีกเลี่ยงการปลูกพืชบนดินที่มีสภาพความสมบูรณ์ของดินไม่เพียงพอ เนื่องจากการปลูกพืชไร้ดินสามารถผลิตได้ตลอดปี ไม่จำเป็นต้องพักดิน ผลผลิตที่ได้มีคุณภาพกว่า สามารถควบคุมการให้สารละ ลายธาตุอาหารให้เหมาะสมกับพืชได้ โรคและแมลงศัตรูลดลงกว่าครึ่ง ทำให้ไม่จำเป็นต้องใช้ยาป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูที่สำคัญสะ อาด ปลอดภัย เป็นพืชปลอดสาร 100%แต่การปลูกพืชแบบไม่ใช้ดินค่อนข้างมีระบบการทำงานที่ซับซ้อน และต้นทุนในการปลูกแต่การปลูกพืชแบบไม่ใช้ดินค่อนข้างมีระบบการท้างานที่ซบซ้อน และตนทุนในการปลูกครั้งแรกค่อนข้างสูง ดังนั้น จึงเป็นที่มาของการทำหนังสือ “แนวทาง…และแบบอย่างการลงทุนเพาะปลูกผักไร้ดิน เพื่อการค้าครบวงจร” ขึ้น เพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้สนใจทำธุรกิจการปลูกผักแบบไม่ใช้ดินในระดับพาณิชย์ ซึ่งเนื้อหาในเล่มได้เน้นไปที่ การปลูก “ผัก” แบบไร้ดินในระบบต่างๆ ทั้งแบบไฮโดรโปนิกส์ แอโรโปนิกส์ และแบบใช้วัสดุปลูก การลงทุน การทำการตลาด รวมถึงบทสัมภาษณ์จากทั้งอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านพืชไร้ดิน และเชียนปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แบบครบวงจร ร่วมให้มุมมองแง่คิดและเทคนิคต่างๆ เกี่ยวกับการทำธุรกิจด้านนี้ทั้งนี้ ต้องขอขอบคุณ รศ.ดร.อิทธิสุนทร นันทกิจ, เซนไฮโดรโปนิกส์, ฟาร์มใบผักวัชรพล, ศูนย์เกษตรกรรมบางไทร และผู้อนุเคราะห์ข้อมูลทั้งหมด สำหรับเนื้อหาวิชาการบทสัมภาษณ์ และภาพประกอบต่างๆ ในเล่ม

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “แนวทาง…และแบบอย่างการลงทุนปลูกผักไร้ดินเพื่อการค้าครบวงจร พิมพ์ครั้งที่ 2”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Vendor Information

  • Vendor: up
  • 5.00 5.00 rating from 1 review