-20%

ไล่ล่าหา หุ้นเด็ด

฿196.00

  • ISBN: 9786165787871
  • ผู้เขียน: เจริญชัย ไชยไพบูลย์วงศ์
  • สำนักพิมพ์: เช็ก
  • จำนวนหน้า: 192
  • Vendor: ALLDAY SHOPPING
  • ประเภทไฟล์: PDF

รายละเอียด

นักลงทุนในตลาดหุ้นใครบ้างไม่อยากได้หุ้นเด็ดแต่ป่ระเด็นคือหุ้น เด็ดอยู่ที่่ไหน และมีเกณฑ์ในการพิจารณาอย่างไรบ้าง แล้วจะมั่่นใจว่าเด็ดจริง ไม่มั่่วนิ่่ม หรือลงทุนไปแล้วต้องขาดทุนยับเยิน นี่่คือสิ่่งที่่นักลงทุนเกือบทุกคนตั้้งคำถามคำถามเหล่านี้คือที่่มาของไล่ล่าหา “หุ้นเด็ด”ผล งานล่าสุดของ อาจารย์เจริญชัย ไชยไพบูลย์วงศ์หนึ่่งในผู้คร่ำหวอดในวงการตลาดหุ้น เจ้าของผลงาน เล่นหุ้นเป็น เห็นเงินล้าน และพ็อกเก็ตบุ๊กอีกหลายเล่มสำหรับ ไล่ล่าหา “หุ้นเด็ด” คือหนังสือที่จะพาคุณผู้อ่านไปเจาะลึกหาคำตอบที่่ต้องการในการหาหุ้น เด็ดวิธีการพิจารณาหรือเกณฑ์ในการคัด เลือกหุ้น และที่่เด็ดมากคืออาจารย์กล้าที่่จะวิเคราะห์หุ้น แบบฟันธงเป็นตัวๆแน่น่อนครับการลงทุนมีความเสี่่ยง แต่จะเสี่่ยงมากและมากที่่สุดหากคุณไม่มีข้อมูลที่่น่าเชื่่อถือ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ไล่ล่าหา หุ้นเด็ด”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Vendor Information

  • Vendor: up
  • 5.00 5.00 rating from 1 review