-19%

๙ คุณธรรมของพ่อ

฿104.00

  • ISBN: 9786161507558
  • ผู้เขียน: วัชรินทร์ เรียม
  • สำนักพิมพ์: ไพลิน
  • จำนวนหน้า: 144
  • Vendor: ALLDAY SHOPPING
  • ประเภทไฟล์: PDF

รายละเอียด

เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๐ อันเป็นปีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา เหล่าชาวไทยทั่วหล้ารวมใจกันสดุดีมหาราชาโดยพร้อมเพรียง สํานักพิมพ์ได้ร่วมเทิดพระเกียรติในหลวงของเราไปพร้อมๆ กับปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ด้วยการจัดทําหนังสือเล่มนี้ออกมา หลายปีก่อน คุณวัชรินทร์ เรียม เคยได้เขียนการ์ตูนเทิดพระเกียรติ ในโครงการเสมาพัฒนาคุณธรรมตามพระราชดํารัสเอาไว้ จากจุดนี้เอง สํานักพิมพ์จึงเห็นควรมอบหมายให้เขาจับงานนี้อีกครั้งหนึ่ง กลายเป็น “ คุณธรรมของพ่อ” เล่มนี้ หนังสือถูกพิมพ์ซํ้า ๒ ครั้ง และได้ขาดตลาดไปนานแล้ว ทาง สํานักพิมพ์ไพลินของเราจึงเห็นควรนํามาพิมพ์เผยแพร่ใหม่อีกครั้งหนึ่ง อันที่จริงคุณธรรมตามพระราชดํารัสของในหลวงมีมากมายจน จาระไนไม่หมดสิ้น แต่คัดมาเพียง ๙ หัวข้อก็เพื่อความเหมาะสม และเข้า กับยุคสมัยเท่านั้น เพื่อตอบโจทย์ขยายความ คุณธรรมตามพระราชดํารัส จึงเสนอ ด้วยเรื่องเบาๆ แบบนิทานสอนใจ ประกอบภาพลายเส้นพู่กันเรียบง่าย สบายตา เกิดเป็นรูปธรรมที่แจ่มชัด เป็นความเรียบง่ายที่งดงาม ทางสํานักพิมพ์หวังว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นสื่อนําพา “ คุณธรรม ของพ่อ” เข้าถึงจิตใจของเยาวชนคนไทย และท่านผู้สนใจได้เป็นอย่างดี

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “๙ คุณธรรมของพ่อ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Vendor Information

  • Vendor: up
  • 5.00 5.00 rating from 1 review