-20%

301 อักษรจีนใน HSK 3 ระบบใหม่

฿180.00

  • ISBN: 9786165789189
  • ผู้เขียน: นพพิชญ์ ประหวั่น
  • สำนักพิมพ์: เพชรประกาย
  • จำนวนหน้า: 372
  • Vendor: ALLDAY SHOPPING
  • ประเภทไฟล์: PDF

รายละเอียด

ด้วยหน่วยงานที่จัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนโดยกระทรวงศึกษาธิการจีนได้ปรับเปลี่ยนระบบการสอบจากเดิม 6 ระดับ เป็น 9 ระดับ ประกอบด้วยขั้นต้น 3ระดับ (1-3) ขั้นกลาง 3 ระดับ (4-6) และขั้นสูง 3 ระดับ(7-9) แล้วนั้น หนังสือ “301 อักษรจีนใน HSK 3 ระบบใหม่” จึงได้ถือกำเนิดขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ที่สนใจHSK (HZnyJ ShuKpIng kAosh< ฮั่นอวี่ สุ่ยผิง เข่าซื่อ) คือการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนกลางของผู้ทีมิ่ได้เป็นเจ้าของภาษา หรือผู้ที่ศึกษาภาษาจีนกลางเป็นภาษาที่สอง โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้ภาษาในชีวิตประจำวันภาษาเชิงวิชาการ และภาษาที่ใช้เพื่อการประกอบอาชีพHSK ระดับ 3 ผู้ศึกษาจำเป็นต้องรู้อักษรจีนทั้งสิ้น 301 ตัวอักษร (เพิ่มเติมจากระดับ 1 และระดับ 2)นอกเหนือจากคำศัพท์ 973 คำ โดยเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้จะเรียงลำดับตัวอักษรตามเสียงอ่านพินอิน a-zกำกับเสียงอ่านด้วยคำอ่านพินอินและคำอ่านภาษาไทยบอกรายละเอียดต่างๆ ของตัวอักษร ได้แก่ หมวดอักษรจำนวนขีด ส่วนประกอบอักษร และลำดับขีด พร้อมตัวอย่างประโยคง่ายๆ เพื่อความเข้าใจตัวอักษรจีนนั้นๆหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะมีส่วนช่วยผู้ศึกษาเตรียมความพร้อมก่อนเข้าทำการวัดผลได้อย่างมีประสิทธิผล

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “301 อักษรจีนใน HSK 3 ระบบใหม่”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Vendor Information

  • Vendor: up
  • 5.00 5.00 rating from 1 review